ПОЧИСТВАНЕ НА ЗАЛЯТ ЛАПТОП

При залят лаптоп с теченост – позвънете на Сервиз за ремонт на лаптопи!

 

Залят лаптоп и последващ дефект – това е една от често срещаните в практиката повреди, както и една от най-трудните за отстраняване. Понякога дефектът причинен от заливане с течност може просто да се отстрани чрез почистване на дънната платка на лаптопа и измиване с подходящи за целта препарати, без остатъчни поражения. Или лаптопът да се „размине“ с една повредена клавиатура. Но както практиката показва, в не малка част от случаите пораженията са тежки, и след заливане с течност лаптопа почти винаги става „рисков“, живота му се намалява. При залят лаптоп винаги предупреждаваме клиентите си, че последиците от попадналата течност са непредвидими – защото повредите в лаптоп причинени от заливане винаги са случайни процеси, няма закономерност.

 

Повечето течности са проводник, някои по-добър, някои по-лош. Попадането им върху дънната платка може да причини както моментална повреда на електронни компоненти, така и проблеми след неопределен период от време – вследствие на утечки, или частично повредени елементи по дъното.

Има случаи, когато лаптопът се поврежда веднага след заливането, т.е. течността попада върху елементи по дънната платка и ги поврежда моментално, като понякога присъства „верижна реакция” и съответното „изгаряне” и на незасегнати от влагата елементи в произволни електрически вериги. Има и случаи, когато полетият с течност лаптоп продължава да работи без видими проблеми, но се поврежда след време.

При попадане на течност върху платката на лаптопа и след съответното преминаване на електрически ток през нея, тази течност се превръща в електролит. Процесът е почти моментален. А електролитът е киселина и провежда изключително добре електрически ток, за разлика от въпросната течност в първоначалният й вид. Последиците са утечки, които могат да повредят елементите след време и още по-лошо – агресивна корозия. Корозията поврежда самите елементи, електрически и механично, техните изводи, разяжда спойките им.

А най-лошата последица е, че понякога се поврежда самата печатна платка, т.е. листът текстолит, върху който са запоени елементите. Разяжда слоевете й, навлиза и разяжда проходни отвори, разяжда писти. Платките са многослойни, и характерно в такива случаи е, че възможност за ремонт на лаптопа рядко има, или е извънредно труден.

Залят лаптоп